• Hujiangxuan Shanghai Restaurant Hujiangxuan Shanghai Restaurant
    Place Address (English/Pinyin): #4018,Jiabin Lu, Luohu District罗湖区嘉宾路4018号新时代酒店1楼Website: Hujiangxuan Shanghai Restaurant... China Business Listing CategoriesCategory: Shanghai Food   China Directory Contact MethodTel: 0755-25558290 China Business Listing AddressAddress: #4018, Jiabin Lu, Luohu District