• Dong Lai Shun Dong Lai Shun
    Address:No. 567 Xizang Nan Lu 西藏南路567号Phone:5386 9118Hours:Daily 9am-2am China Business Listing CategoriesCategory: Beijing Food   China Directory Contact MethodTel: +86-10-53869118 China Business Listing AddressAddress: No. 567 Xizang Nan Lu