Sushi Master Shou

Sushi Master Shou
China Yellow Pages Larger Map
Retail Price: Negotiable
Tel: 0755-88307660
Address: Fu Min Lu 9 Hao Fu Min Jia Yuan 1 Lou, Shenzhen, China 

Details

Fu Min Lu 9 Hao Fu Min Jia Yuan 1 Lou, Shenzhen, China


0755-88307660

Inquiry

Inquiry:(2-250 characters)
Verification Code