Coconuts restaurant

Coconuts restaurant
China Yellow Pages Larger Map
Retail Price: Negotiable
Tel: 15013292636
Address: Kang Wang Bei Lu 903 Hao Chen Jia Ci Bo De Lai Shang Ye Cheng b1 Lou 5125-5126 Pu, Guangzhou, China 

Details

Address: Kang Wang Bei Lu 903 Hao Chen Jia Ci Bo De Lai Shang Ye Cheng b1 Lou 5125-5126 Pu, Guangzhou, China


Phone: 15013292636

Inquiry

Inquiry:(2-250 characters)
Verification Code