View Images

Business Info
China Directory Contact Method Tel: +86-10-64729778
China Directory Address Address: 290 Wan Ping Lu, by Zhao Jia Bang Lu, inside Xujiahui Park, Xuhui District, Shanghai
恒悦轩,宛平路290号,近肇嘉浜路,徐家汇公园内
China Directory Business Hours Hours:  Daily 11am-10pm
Hot Products/Services