• Guangzhou Nansha Golf Club Guangzhou Nansha Golf Club
  Nansha Golf Club is located in the center point of Pearl River Delta, only an hour's drive from Hongkong, neighbored by Guangzhou... China Business Listing CategoriesCategory: Hobbies & Interest Groups   China Directory Contact MethodTel: 020-84681888 China Business Listing AddressAddress: Luwan District, Nansha Economy Development Zone...
 • Guangzhou Purple Clouds Golf Country Club Guangzhou Purple Clouds Golf Country Club
  Guangzhou Purple Clouds Golf Country Club includes a 27-hole golf course, and a large villa community. The course covers... China Business Listing CategoriesCategory: Hobbies & Interest Groups   China Directory Contact MethodTel: 020-82701454 China Business Listing AddressAddress: Xintang Town, Zengcheng City, Guangzhou
 • Guangzhou South Palms Golf Club Guangzhou South Palms Golf Club
  Guangzhou South Palms Golf Club is located in the Zhenlong town, Zengcheng city, 30-minute drive from the downtown of Guangzhou... China Business Listing CategoriesCategory: Hobbies & Interest Groups   China Directory Contact MethodTel: 020-82876388 China Business Listing AddressAddress: Zhenlong Town, Zengchen City, Guangzhou
 • Beijing Cascades Country Golf Club Beijing Cascades Country Golf Club
  Beijing Cascades Country Golf Club is located in Changying Village, Dingfu Zhuang, Chaoyang District. It is right next to... China Business Listing CategoriesCategory: Hobbies & Interest Groups   China Directory Contact MethodTel: 010-65788180 China Business Listing AddressAddress: 128 Dongwei Road, Chaoyang District, Beijing
 • Beijing CBD Golf Club Beijing CBD Golf Club
  As the only TPC (Tournament Player Course) style course in Asia, the CBD Club fulfills the PGA requirements in both design... China Business Listing CategoriesCategory: Hobbies & Interest Groups   China Directory Contact MethodTel: 010-67384809 China Business Listing AddressAddress: 99 Gaobeidian Road, Chaoyang District, Beijing...
 • Sichuan Opera Museum Sichuan Opera Museum
  China Business Listing CategoriesCategory: Museums   China Directory Contact MethodTel: 028-86626409 China Business Listing AddressAddress: No. 54, Huaxing Zhengjie, Jinjiang District, Chengdu...
 • Yonglin Museum Yonglin Museum
  China Business Listing CategoriesCategory: Museums   China Directory Contact MethodTel: 028-87760688 China Business Listing AddressAddress: No. 10, Yonglin Lu, Jinniu District, Chengdu
 • Sichuan Museum Sichuan Museum
  Sichuan plain has been enjoying the reputation of “Tianfu"(The Land of Abundance) both for its abundant natural resources... China Business Listing CategoriesCategory: Museums   China Directory Contact MethodTel: 028-65521581 China Business Listing AddressAddress: No. 251, Huanhua Nanlu, Qingyang District, Chengdu...
 • Jinsha Site Museum Jinsha Site Museum
  China Business Listing CategoriesCategory: Museums   China Directory Contact MethodTel: 028-87303522 China Business Listing AddressAddress: No. 9, Jinbo Lu, Qingyang District, Chengdu