SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

Tel Tel: (86-10)65323330 /65329230
Address Address: 41 Liang Ma Qiao Road
Email Email: sco@sectsco.org
Report Error Claim My Listing
Business Overview
 

上海合作组织秘书处

SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

(Last updated date: May 31, 2012)

 

H.E.Mr.Imanaliev Muratbek

Mrs.Abdraeva Kishimdjan     

Mr.Anvar Nasyrov

Mrs.Oynisa Nasyrova

Mr.Ji Yanchi

Mr.Konarovskiy Mikhail     

Mr.Dodov Parviz

Mrs.Narzullaeva Nargis     

Mrs.Balbaeva Gulkaiyr

Mr.Sadraliev Nurjan    

Mr.Abdiev Oybek

Mrs.Abdieva Dilafruz     

Mr.Bolat Syrlybayev,Grade I Expert

Mrs.Dina Syrlybayeva     

Mr.Vladimir Korzh

Mrs.Malimon Galina

Mrs.Zou Yanhui    

Mr.Bobonov Shokhrukh

Mrs.Bobonova Umidakhon

Mrs.Kurbanova Malika

Mrs.Anna Maksimova

Mr.Zhu Xingbao    

Mr.Imandossov Sabyr,Adviser

Mrs.Imandossova Mansiya

Mrs.Wang Wenli,Adviser       

Mr.Akkoshkarov Nurlan,Adviser

Mrs.Akkoshkarova Saltanat    

Mr.Zakharov Vladimir,Adviser

Mrs.Zakharova Irina   

Mr.Anvar Anarbaev

Mrs.Anarbaeva Madina   

Mr.Aimakhanov Abu-Talip

Mrs.Babayeva Aigul

Mr.Maxim Pavlov   

Mr.Irzaev Nurali

Mrs.Irzaeva Venera

Mr.Zhang Nan    

Mr.Seitov Saken

Mrs.Salmuratova Aizhan

Mrs.Zhang Yingmei   

Mr.Ulugbek Abdullaev

Mrs.Abdullaeva Shahnoza